Administratíva

Administratívne činnosti nie sú samostatným odvetvím v štandardnom členení hospodárstva. Je to skupina rôznych povolaní, ktoré sú potrebné takmer vo všetkých odvetviach. Práve preto, že ich môžeme nájsť napr. v stavebníctve, ekonomike, peňažníctve, elektrotechnike, strojárstve, vo všetkých výrobných sférach a pod., majú perspektívu a uplatnenie v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Administratívne činnosti sú spojené napr. s evidenciou a tvorbou dokumentov, dokladov, písomností, registrov a správou rôzneho druhu v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére.

Nie všetci sme zdatní pripraviť a spísať potrebný dokument ako je napríklad žiadosť, čestné vyhlásenie, plnomocenstvo, návrh, odvolanie a pod... Sme firma, ktorá Vám rada poskytne tieto informácie a pomôže s vypracovaním potrebného dokumentu.

Ponúkame tieto služby:

  • Spisovanie, spripomienkovanie a úprava vyjadrení, podaní, návrhov, žiadostí a rozhodnutiam úradov
  • Kopírovanie dokumentov, skenovanie a preposielanie dokumentov mailom
  • Spísanie plnomocenstiev, generálnych plnomocenstiev
  • Vymáhanie pohľadávok ( spísanie výziev na úhradu, návrhov na vydanie platobných rozkazov, návrhov na vykonanie exekúcie )