Stavebné konania

Vybaviť stavebné povolenie nie je jednoduchá záležitosť. Treba sa dobre pripraviť a vyzbrojiť trpezlivosťou. Po kúpe pozemku nasleduje jeho príprava k stavbe. Rozsah príprav závisí od toho, aký pozemok máme k dispozícii pre výstavbu. Je veľký rozdiel, či má klient ornú pôdu alebo stavebný pozemok s inžinierskymi sieťami a prístupovou cestou. Po kúpe, príprave a výbere projektu stavby nasleduje fáza vybavovania stavebných povolení, ktorá je poslednou z dôležitých pred samotnou realizáciou stavby. Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade vo vašej obci, prípadne môžete vybavením stavebného povolenia poveriť niekoho iného.

Mnoho našich klientov je natoľko zaneprázdnených, že na vybavovanie potrebných povolení či behanie po úradoch ( inštitúciách ) nemajú potrebný čas a niekedy ani chuť. Naša spoločnosť Vám takúto možnosť služby vybavenia stavebného povolenia ponúka a bude Vás v stavebnom konaní pred úradmi zastupovať. Rovnaké služby ponúkame aj pri kolaudácii stavieb a pre konanie o odstránení stavby.

Ponúkame komplexný servis pri stavebnom konaní, ako je:

  • Zabezpečenie zmeny účelu využitia pozemku na stavebné účely
  • Zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a pod.
  • Zabezpečenie vyjadrení prevádzkovateľov inžinierskych sietí
  • Spísanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia
  • Zastupovanie v stavebnom konaní až po právoplatnosť rozhodnutia o stavebnom povolení a pod.