Dedičstvá

Pri dedičských konaniach zvyknú nastať situácie, kedy dedičia majú problém zorientovať sa v danej tematike ( problematike ), nemajú dostatok informácii o priebehu takéhoto konania, o svojich právach a možnostiach dedenia. Stáva sa, že pozostalí medzi sebou nekomunikujú už niekoľko rokov a niekedy ani komunikovať vôbec nechcú. V spomínaných situáciách ponúka naša spoločnosť komplexný servis pri prejednávaní dedičstiev.

Ponúkame kompletný servis:

  • Vyhľadávanie majetkovej podstaty
  • Spísanie návrhov na prededenie dedičstva
  • Spísanie splnomocnení na zastupovanie v dedičských konaniach
  • Samotné zastupovanie pred notárom a pod.